Our Results

IIT-JEE HALL OF FAME


Results

2013

JEE Advanced

1 Moshir 2740
2 Yash Sharma 4167
3 Lokesh 5350
4 Mudit Gupta 7419

JEE Mains

1 Moshir
2 Lokesh sharma
3 Archit Sh.
4 Rishabh Agarwal
5 Bhawna
6 Abhishek Jain
7 Abhinav
8 Tarun
9 Harshit Goyal
10 Mudit Gupta
11 Paritosh
12 Lovish Gupta
13 Lavanshu
14 Vaibhav
15 Mahak Acharya
16 Bhavya
17 Kriti Gera

BITSAT

Lokesh sharma 331/450
Moshir 320/450
Tarun 302/450
Paritosh 286/450
Kriti gera 274/450
Mudit Gupta 275/450
Rishabh Agarwal 275/450
Archit Sh. 267/450

CBSE Boards

Paritosh 99/100
Harshit Goyal 99/100
Moshir 98/100
Bhawna 96/100
Kriti Gera 95/100
Mahak Acharya 95/100
Abhinav 95/100
Jagriti 95/100
Tarun 94/100
Archit 93/100

Selections in NDA

Lovish Gupta

Selections in IIM

Written Exam
Archit Sharma
Priyanshi Batra
Kriti Gera
2012

JEE Advanced

1 Kartikeya Verma AIR 569 (Category Rank)
2 Harshit Kumar AIR 296 (Category Rank)
3 Meenakshi Joshi AIR 17119
4 Yash sharma AIR 14919
5 Pratek Sharma AIR 8667
6 Shreyans Jain AIR13670
7 Manoj Yadav AIR 4304 (Category Rank)
8 Vinayak Agarwal

JEE Mains

1 Meenakshi Joshi
2 Vinayak Agarwal
3 Pratek Sharma
4 Shreyans Jain
5 Manoj Yadav
6 Bharat agrawal
7 Sipika Garg
8 Shubham Gupta

BITSAT

1 Kartikeya Verma 223 Marks
2 Harshit Kumar 230 Marks
3 Meenakshi Joshi 300 Marks
4 Yash sharma 269 Marks
6 Prateek Sharma 282 Marks
7 Shreyans Jain 252 Marks
8 Manoj Yadav 216 Marks
9 Bharat agrawal 230 Marks
2011

IIT - JEE

1 Himani Khanduja
2 Karan Tejwani
3 Navdeep Bajaj
4 Ankita Gupta
8 Anirudhh Kalla
9 Ayush Jain

BITSAT

1 Himani Khanduja 300 marks
2 Navdeep Bajaj
3 Ritika Karnani 278 marks
4 Ayush Jain 263 marks

CBSE Boards

1 Shivani Akar 95
2 Ritika Karnani 100
3 Sumit Pal Singh 100
4 Ayush Jain 100

2010

IIT - JEE

1 Manu Gupta
2 Muktesh Jain
3 Rahul Nagar
4 Harsh Pokharna
5 Ronak Agrawal
6 Jainendra Batra
7 Kanishka Gupta
8 Arpit Jain
9 Vijay Sharma
10 Piyush Sharma

BITSAT

1 Mohit Dak

Selections in IIT-JEE upto 2010

’95

’96

’97

’98

’99

’00

’01

’02

’03

’04

’05

’06

’07

’08

’09

’10

2
7
13
16
31
21
24
25
22
29
30
15
19
13
10

11